Abiotische en Biotische factoren

Plaats de abiotische en biotische factoren bij de juiste omgeving.leefgebieden