Het oog - uitwendig

Benoem de delen van het uitwendige oog© Het uitwendige oog